аяк астындагы


аяк астындагы
1) в разн. знач. кото́рый (нахо́дится, лежи́т, валя́ется, разбро́сан) под нога́ми
2) подно́жный (корм для животных)

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "аяк астындагы" в других словарях:

  • шагырдау — I. Шыгыр шыгыр килү, шундый тавыш чыгару. Шыгырт шыгырт итү (аяк киеме яки аяк астындагы кар, ком һ. б. тур.) 2. күч. Сукрану, зарлану. Теләр теләмәс кенә риза булу 3. күч. Сәләмәтлек булмау, чирләштереп тору, ыңгыр шыңгыр йөрү. ШЫГЫРДАП ТОРУ –… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • шыгырдау — I. Шыгыр шыгыр килү, шундый тавыш чыгару. Шыгырт шыгырт итү (аяк киеме яки аяк астындагы кар, ком һ. б. тур.) 2. күч. Сукрану, зарлану. Теләр теләмәс кенә риза булу 3. күч. Сәләмәтлек булмау, чирләштереп тору, ыңгыр шыңгыр йөрү. ШЫГЫРДАП ТОРУ –… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • сөрү — I. 1. Сукалау 2. күч. Аяк астындагы пычракны, карны һ. б. ш. : ерып бару. Дуңгыз һ. б. ш. хайванның җир өстен актарып ермачлап бетерүе тур.. II. СӨРҮ – 1. Куу, бөтенләйгә куып җибәрү 2. Сөргенгә җибәрү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • сурыгу — Бераз кибү (аяк астындагы сулар һ. б. тур.). Кипшерә төшү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • сыпкы — диал Аяк астындагы сыек пычрак …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • тибенү — 1. Бер урында торып тибү хәрәкәте ясау 2. Тибендә йөрү (мал туар тур.) ; аяк астындагы туфракны, чүп яки тизәк өемнәрен типкәләп, җим эзләп йөрү; кош корт тур.) 3. күч. Һөҗүм итеп ыргылу, дулау. Ачулану, орышу; гайрәт ору …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • үкчә — 1. Аяк табанының арткы өлеше. Оек яки оекбашның аякның шул урынын каплый торган өлеше 2. Аяк киеме табанының үкчә астындагы каты күн, резин яки каучык кисәге. ҮКЧӘЛЕ – Биегәйтелгән үкчәсе булган (аяк киеме тур.). ҮКЧӘСЕЗ – Гадәти биеклектәге генә …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

  • төп — и. 1. Диңгез, күл, елга һ. б. ш. су астындагы җир. Җир өстендәге батынкы урын, чокырның түбәнге өлеше 2. Җир өстенә карата; ас, түбән, тирән. Берәр нәрсәнең асты тырнак төбе 3. Сыеклык, балчык, җир, вак масса һ. б. ш. ларның өске катламнарыннан… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге